תאורת לד למטבח אור לד RGB רב צבעים

תאורת לד RGB מחליף צבעים עם שלט

מטבח בשכונת גילה בירושלים

תאורת לד למטבח פס לד מותקן מתחת לקלפה מעל השיש

פירוט התאורה

פס לד באורך 2 מטר RGB רב צבעים החלפת צבעים עם שלט מותקן מתחת לקלפה מעל לשיש 

קישור למוצר - פס לד RGB רב צבעים