תאורת לד למטבח צבע אור לבן קר + תאורת לד RGB רב צבעים

פס לד לבן קר + פס לד RGB מחליף צבעים עם שלט

מטבח בשכונת ארנונה בירושלים

תאורת לד למטבח פסי לד מותקנים מתחת לקלפות ומעל לקלפות 

פירוט התאורה

פס לד באורך 3.3 מטר בצבע לבן קר מותקן מתחת לקלפה מעל השיש תאורה זו משמשת כתאורה לעבודה במטבח

קישור למוצר - פס  לד צבע לבן קר 

פס לד באורך 3.3 מטר RGB רב צבעים החלפת צבעים עם שלט מותקן מעל לקלפה תאורה זו משמשת כתאורה אווירה ומספקת תאורה מקסימה

קישור למוצר - פס לד RGB רב צבעים